شنبه - ۵ بهمن - ۱۳۹۸
السبت / 30 جماد أول / 1441
Saturday / 25 January / 2020
ساعت:

راه دسترسي به سد گابريك

نام پروژه: راه دسترسي به سد گابريك

محل پروژه: استان هرمزگان

کارفرما: شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

نوع پروژه: راهسازی

وضعيت: پایان یافته

توضيح: اين پروژه به صورت پيمانکاری اجرا گرديد.

خواندن 1941 دفعه

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز