شنبه - ۵ بهمن - ۱۳۹۸
السبت / 30 جماد أول / 1441
Saturday / 25 January / 2020
ساعت:

دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

نام پروژه: احداث دانشكده دامپزشكي و پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 محل پروژه: اروميه

 کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 نوع پروژه: ابنيه

 وضعيت: پایان یافته

 توضيح: اين پروژه به صورت پيمانکاری اجرا گرديد.

خواندن 1625 دفعه

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز