سه شنبه - ۶ خرداد - ۱۳۹۹
الثلاثاء / 4 شوال / 1441
Tuesday / 26 May / 2020
ساعت:

ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

نام پروژه: احداث ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 محل پروژه: اروميه

 کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 نوع پروژه: ابنيه

 وضعيت: تحویل شده

 توضيح: اين پروژه به صورت پيمانکاری اجرا گردید.

خواندن 2183 دفعه

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز