جمعه - ۲۸ شهریور - ۱۳۹۹
الجمعة / 1 صفر / 1442
Friday / 18 September / 2020
ساعت:

ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

نام پروژه: احداث ساختمان دانشكده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 محل پروژه: اروميه

 کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامي اروميه

 نوع پروژه: ابنيه

 وضعيت: تحویل شده

 توضيح: اين پروژه به صورت پيمانکاری اجرا گردید.

خواندن 2603 دفعه

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز