جمعه - ۲۸ شهریور - ۱۳۹۹
الجمعة / 1 صفر / 1442
Friday / 18 September / 2020
ساعت:

نيروي انساني

پرسنل مستقر در شركت در دو دسته ستادي و اجرايي طبقه بندي شده اند .پرسنل ستادي در دفتر مركزي و دفاتر شعب مشغول فعاليت مي باشند و پرسنل اجرايي در سطح پروژه مشغول بكار مي باشند مجموع پرسنل فعال در هر دو سطح بشرح ذيل مي باشد .

 

شرح تعداد

پرسنل ستادي

20

پرسنل اجرايي

100

(جدول فوق پرسنل و پيمانكاران در پروژه را شامل نمي گردد.)

 

پرسنل شركت از نظر سطح تحصيلات بصورت جدول ذيل دسته بندي مي گردند .

 

شرح

پرسنل ستادي

پرسنل اجرايي

تا سطح ديپلم و ديپلم

2 77

فوق ديپلم

2 8

ليسانس

12 10

فوق ليسانس

4 5

 

 

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز