چاپ کردن این صفحه
-->

با توجه به اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای پروژه بلاروس، اقدامات لازم جهت جذب سرمایه گذار در این پروژه در دست بررسی می باشد.

Author :