-->

با توجه به اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای پروژه بلاروس، اقدامات لازم جهت جذب سرمایه گذار در این پروژه در دست بررسی می باشد.

Author :  

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز