-->

عملیات آماده سازی 59 هکتاری فاز 3 سهند تا نیمه دوم سال 97 به اتمام خواهد رسید.

Author :  

کروکی شرکت

آب و هوا

تبریز